Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Dringende bomenkap langsheen het kanaal

In maart sloten de Vlaamse Waterwegen het jaagpad af tussen de Oude Kaai en de gemeentegrens met Beerse omwille van acuut gevaar voor passanten. Heel wat bomen in die zone vertonen gebreken en aantastingen door ziekte. Turnhouts burgemeester, Eric Vos geeft meer uitleg in TOS-Actueel.