Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Nieuwe Turnhoutse deelwagen is Vlaamse primeur

De nieuwste deelwagen in Turnhout is uniek in heel Vlaanderen wegens het samenwerkingsverband dat er achter schuilt tussen autodeelaanbieder Cambio, projectontwikkelaar ION en de Stad Turnhout. Schepen voor Mobiliteit Marc Boogers geeft ons meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Kruispunt Steenweg op Gierle veiliger in 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat een extra studie uitvoeren voor de herinrichting van het kruispunt Steenweg op Gierle - Veedijk - Breem. Ook de fietsinfrastructuur op de brug en aan de op- en afritten van de E34 wordt volledig herbekeken. Marc Boogers, schepen voor Mobiliteit, geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Casino-avond 'The Whispering Room'

Het Museum van de Speelkaart organiseert op zaterdag 14 oktober een casino-avond in een bijzonder kader. Puur entertainment, zeker als je weet dat Theater Stap de avond ceremonieel begeleidt. Ingrid Rombouts geeft meer uitleg.

Beluister podcast

Werkloosheidscijfers in Turnhout

Wie de werkloosheidscijfers oppervlakkig bekijkt, zal geneigd zijn te zeggen dat het met Turnhout goed gaat. Wie wat nader inzoemt op deze cijfers zal vaststellen dat de vermindering van het aantal werklozen relatief is, zegt Dré Wolput in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Ontevredenheid bij werken in de Begijnendreef

De Begijnendreef in Turnhout is omgevormd tot een werfzone. Deze Turnhoutse straat krijgt een nieuw wegdek en nieuwe stoepen. Enkele verkeersdrempels en asversmallingen moeten de snelheid doen dalen. Maar er is nogal wat ontevredenheid bij de buurtbewoners. Marc Boogers, schepen voor mobiliteit, geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Is de weg naar het meldpunt sociale fraude zoek

Begin mei stelde staatssecretaris Philippe De Backer het centrale Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie open voor alle 589 Belgische OCMW's. Maar na vijf maanden leverde dat slechts 3 meldingen op. Een mogelijke verklaring voor dit lage aantal ligt bij het beroepsgeheim van OCMW-medewerkers. Voorzitter OCMW Turnhout Luc Op de Beeck geeft een woordje uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

"En toch"-viering

Er is een "En toch"-viering gepland op zondag 15 oktober om 10u15 in de kerk van de parochie Zwaneven in Oud-Turnhout. Lut Robrechts, lid van de werkgroep "En toch", geeft ons hierover in TOS-Actueel meer uitleg.

Beluister podcast

Kantje moord

Kantje moord is een spannende jeugdroman in een Turnhouts historisch kader. De eeuwenoude Vlaamse vrouwennijverheid kantklossen met universele thema's als coming of age, liefde, trouw en opoffering. Onze nieuwsredactie nodigde schrijfster Hilde E. Gerard uit voor een gesprek in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Week van de Fair Trade

De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die fairtradeproducten in heel het land in de kijker zet en dat zowel op nationaal niveau met een algemene campagne, als op lokaal vlak met activiteiten in jouw eigen buurt. Radio TOS had hierover een gesprek met Renild Toelen van de Oxfam Wereldwinkel in Turnhout.

Beluister podcast

Armoede en ongelijkheid in Europees perspectief

Het Turnhouts wetenschapscafé is helemaal klaar voor de eerste voordracht van het nieuwe seizoen. Spreker is Professor Frank Vandenbroucke. In de Barzoen zijn er extra zitplaatsen voorzien, zegt organisator Louis Michielsen in TOS-Actueel.

Beluister podcast