Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Turnhout by Night

Op zaterdag 21 januari 2017 vindt de negende editie plaats van Turnhout by Night. Voor deze vernieuwde editie werkt de Stad Turnhout samen met Pasar vzw. De basis van deze belevingsvolle winterwandeling blijft dezelfde, zegt Kristien Sysmans in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Schorvoort for Life brengt 13.000 euro op

Jaarlijks organiseert Schorvoort for Life een aantal activiteiten ten voordelen van een goed doel. In 2016 viel de keuze op Theater Stap. Luc Van Gorp geeft enkele woorden uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

De stad Turnhout zoekt coaches en inburgeraars

De stad Turnhout is voor het project 'Samen inburgeren' op zoek naar inburgeraars en inburgeringscoaches. Coaches zijn mensen die goed Nederlands spreken, een breed netwerk hebben en Turnhout goed kennen, zegt Bieke van Riel in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Klinken met de Binken op “Verlooren Mondagh”

Op zondag 15 januari is iedereen vanaf 11u00 van harte welkom op Verlooren Mondagh en op de nieuwjaarsdrink “Klinken met de Binken”. Nadine Arts van het Evenementenloket geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Aandacht voor armoede en eenzaamheid

Met de feestdagen voor de deur vragen sp.a Turnhout en Curieus met concrete acties extra aandacht voor twee maatschappelijke uitdagingen: armoede en eenzaamheid. Het thema armoede is een belangrijke uitdaging voor Turnhout. Sp.a wil blijven inzetten op armoedebestrijding, zegt Brigitte Malfait in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Turnhout heeft de beste KIA-dealer van het land

KIA Turnhout is dit jaar de beste KIA-dealer van België geworden. De autodealer aan de Steenweg op Gierle werd als winnaar uit de 84 KIA-dealers in ons land gekozen. Meer hierover vernemen wij van Wim Bosch in een uitzending van TOS-Actueel.

Beluister podcast

Ongunstig advies voor 1 windmolen

W-kracht diende een aanvraag in voor het plaatsen van zes windmolens in de omgeving van de Veedijk in Zevendonk. Het stadsbestuur geeft een ongunstig advies voor de windmolen aan Steenweg op Tielen omdat de inplanting van die turbine niet conform het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is. Meer hierover vernemen wij in TOS-Actueel van schepen Hannes Anaf.

Beluister podcast

De begrotingstussenkomst van Vld Turnhout

De stedelijke diensten hebben bij het opstellen van de begroting uitmuntend werk geleverd. Zelfs is er vanuit de oppositie een beetje lof in de richting van het college. Bart Voordekkers, politiek secretaris van Open VLD Turnhout, geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Hakenkruisen ontsieren de 'Tet van Turnhout'

Omstreeks deze tijd krijgt 'de Tet' aan de Theobalduskapel in Turnhout elk jaar een muts. Zondagnamiddag werd het fontein opnieuw van een muts voorzien, maar in het patroon komen twee hakenkruisen voor. Ewa Kubacka reageert hierop in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Light a candle voor vrede op aarde

Light a candle is ondertussen aan de derde actie toe om vrede op aarde te wensen aan alle mensen van goede wil. Jongerenpastor Laurens Van Geel geeft een woordje uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast