Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Turnhout van A tot Z

Turnhout van A tot Z is een stedelijke biografie die op eigen wijze een antwoord op de uitdagingen en inzichten geeft die sinds het verschijnen van de laatste stadsgeschiedenis, meer dan 30 jaar geleden, realiteit zijn geworden. Meer over dit boek vernemen wij in TOS-Actueel van mede-auteur Harry De ­Kok.

Beluister podcast

Nie­uwe beleidsimpulsen b­innen het budget 2017­ en het meerjarenplan­ 2017-2019

Er werden nieuwe beleidsimpulsen ingeschreven in het budget voor het jaar 2017 en de meerjarenplanning 2017-2019. Burgemeester Eric Vos en Schepen van Financiën Francis Stijnen geven meer informatie in TOS-Actueel.

Beluister podcast

60 jaar kerstmis in de stad

De heemkundige kring "Het Bezemklokje" heeft het initiatief genomen om een tentoonstelling rond 60 jaar kerststallen in Turnhout te organiseren. Meer hierover vernemen wij in TOS-Actueel van Jacqueline en Dominique Boone.

Beluister podcast

Geen geloof in een fusie

De Stadsregionale wer­king stelt in de ogen van Dré W­olput niets voor en van een fusie komt niets in huis! In TOS-Actueel zegt Dré Wol­put waarom hij zo denkt.

Beluister podcast

Diabetis, het zit in ons bloed

Op 14 november is het nieuwe project "het zit in ons bloed" van start gegaan. Wat het allemaal inhoudt, vertelt Siska van Dooren in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Duik als eerste in het nieuwe zwembad

De uitbater van het zwembad in het stadspark zoekt 100 zwemmers die op zaterdag 28 januari het zwembad gratis willen komen testen. Schepen Hannes Anaf zegt hierover meer in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Zes windmolens aan de Veedijk en Steenweg op Tielen

De firma W-Kracht uit Zedelgem heeft bij de stad Turnhout een milieuvergunning voor de plaatsing van zes windmolens ingediend. De turbines zouden in de omgeving van de Veedijk komen, zegt schepen Hannes Anaf in een uitzending van TOS-Actueel.

Beluister podcast