Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Project van de Ark in de Gulden Vellekens

De maatschappij De Ark heeft recent toelichtingen gegeven aan de buurtbewoners in verband met het project dat in de omgeving zal opgestart worden. Een aantal bewoners, huurders van deze woningen, zitten nog met vragen en zullen waarschijnlijk niet naar hun vertrouwde omgeving kunnen terugkeren. Jean-Pierre Maes, voorzitter van de buurtwerking De Gulden Vellekens, geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Prijsuitreiking Milieuprijs 2015 Stad Turnhout

De Milieuraad en de Stad Turnhout hebben de Milieuprijs 2015 van de Stad Turnhout uitreikt. Wie de Milieuprijs 2015 van de Stad Turnhout gewonnen heeft, vernemen wij van Hannes Anaf, schepen voor milieu in Turnhout.

Beluister podcast

AZ Turnhout mee in Kempens Ziekenhuisnetwerk

AZ Herentals, Sint-Dimpna Geel, het H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout hebben een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking in een Kempens Ziekenhuisnetwerk. Door het bundelen van de krachten en het op elkaar afstellen van de expertise kunnen wij patiënten een gespecialiseerde en betaalbare zorg aanbieden, zegt Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Noord-Zuid verbinding bewijst zijn nut

Twee jaar geleden werd de Noord-Zuid Kempen feestelijk ingelopen en opengesteld voor het verkeer. Op twee jaar werden er in beide richtingen samen meer dan 5 miljoen voertuigen geteld, daarvan 500.000 vrachtwagens. Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Kasterlee, Ward Kennes geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

De leegstand in Turnhout

Dat het al geruime tijd niet goed gaat met de winkels in het centrum van Turnhout is geweten. Turnhout kampt met een zeer grote leegstand. De leegstand kwam er ook niet van vandaag op morgen, maar het is een gevolg van meerdere factoren, zegt Dré Wolput in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Van CSI naar de oorsprong van de mens

Het wetenschapscafé opent weer zijn deuren om samen over interessante onderwerpen na te denken. Op 16 maart is het onderwerp: “Van CSI naar de oorsprong van de mens”. Organisator Louis Michielsen geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Werkloze leefloners sneller aan het werk

De Stadsregio Turnhout wil werkloze leefloners sneller aan een job helpen. De Stadsregio heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW en de VDAB ondertekend. Daardoor moeten de deelnemers aan het activeringstraject bij het OCMW en de VDAB niet tweemaal een gelijkaardig parcours afleggen, zegt Luc Op de Beeck in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Nieuwe fietsenstalling aan het station is open

Eindelijk is hij er, de volledig vernieuwde fietsenstalling aan het station van Turnhout. Niet alleen voor gewone fietsen maar ook bakfietsen zullen er een plaats krijgen, zegt schepen van mobiliteit Marc Boogers in een uitzending van TOS-Actueel.

Beluister podcast

Dieftar wint de eerste slag

Eén jaar na de invoering van Diftar verlaagt het stadsbestuur de vaste kost voor afvalophaling met 12 euro per jaar. De verlaging van de vaste kost is een eerste succes van het Actiecomité Dieftar en van alle Turnhoutenraren die zich tegen het dure afvalophalingssysteem verzet hebben, zegt Wout Schafraet in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Diftar 12 euro goedkoper

Een jaar na de invoering v­an DIFTAR werd het systeem ­positief geëvalueerd. Ook voor de Turnhou­tse burgers, want het vaste maandelijks tari­ef voor de grijze containe­r gaat omlaag. Dat betekent per gezin ee­n besparing van 12 euro pe­r jaar, zegt Hannes Anaf, Schepen van Milieu, in TOS-Actueel.

Beluister podcast